top of page

FOR GUDS SKYLD: MENINGEN MED HANS VERK I DITT LIV


Innledning: Det som Gud gjør i livet ditt, er ikke for din egen skyld, men for Hans egen skyld og for Hans herlighet. Å forstå denne sannheten gir trygghet og håp, for Guds ultimate forpliktelse er til Ham selv fremfor alt annet. I denne bloggen vil vi utforske Skriftene og reflektere over hvordan Guds handlinger har sitt grunnlag i Hans ønske om Hans egen herlighet.

Guds forpliktelse til Sin Herlighet: Jesaja 48:9, 11 understreker at Gud utsetter Sin vrede og holder Sin dom tilbake for Sin egen navns skyld og for å opphøye Sin pris. Hans hovedbekymring er helligelsen av Hans navn og bevaringen av Hans herlighet. Vår trygghet og håp ligger i det faktum at Gud elsker Sin herlighet over alt.

Guds Frelse for Sin Egen Skyld: Esekiel 36:22–23, 32 illustrerer videre Guds forpliktelse til Sin herlighet. Han erklærer at Hans handlinger ikke er for Israels skyld, men for Sin hellige navns skyld, som hadde blitt vanæret blant nasjonene. Gud søker å rettferdiggjøre Sitt navn og åpenbare Sin hellighet for nasjonene. Han handler ikke for vår skyld, men for Sin egen. Temaet om Guds Herlighet gjennom Historien: Denne vektleggingen av Guds herlighet er ikke begrenset til spesifikke tilfeller, men resonnerer gjennom hele den frelseshistoriske tidslinjen. Det er det gjentagende motivet til den allsufficiente Komponisten. Gud forutbestemte oss i kjærlighet til å være Hans barn til lovprisning av Hans herlige nåde (Efeserne 1:6, 12, 14). Vi er skapt for Hans herlighet (Jesaja 43:7), og våre liv bør alltid bringe Ham ære.

Guds Handlinger for Sin Herlighet: Forskjellige eksempler viser Guds handlinger for Sin herlighets skyld. Han skaper kar av ære og vanære for å vise Sin kraft og rikdommen av Sin herlighet (Romerne 9:22–23). Han opphøyer Farao og forherder hans hjerte for å vise Sin herlighet og kunngjøre Sitt navn (2. Mosebok 14:4, 9:16). Han skåner den gjenstridige Israel og handler for Sin navns skyld (Esekiel 20:14, 1. Samuel 12:22). Sikkerheten i Guds Kjærlighet: Når vi bærer Herrens navn og blir kalt Hans sønner og døtre, er Hans tilgivelse garantert. Men dette skal ikke bli en frikort til synd. Guds kjærlighet for Sin egen herlighets skyld er fundamentet for Hans frie nåde og klippen i vår trygghet. Det er Hans stilling i oss, der Han beskytter Sin herlighet, som bestemmer Hans handlinger i våre liv.

Forståelse av Guds Motiv: Vi kan feilaktig tro at Gud viser oss barmhjertighet og svarer på våre bønner fordi vi fortjener det, er syndfrie eller arbeider hardt for Ham. Men alt det Gud gjør er til syvende og sist for Sin egen skyld. Han forsvarer og beskytter Sitt navn i oss, og vi er mottakerne av Hans handlinger fordi vi bærer Hans navn.

Konklusjon: Mens vi reflekterer over formålet med Guds verk i våre liv, la oss huske at det ikke er for vår egen skyld, men for Hans egen herlighet. Vår trygghet og håp hviler på Guds forpliktelse til Seg selv. La oss stadig strebe etter å bringe Ham ære i alt vi gjør, og anerkjenne at våre liv er en refleksjon av Hans navn.1 visninger0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page