top of page

Jakob 1:27

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

"Ren og ubesmittet religion for Gud og Faderen er dette: å besøke foreldreløse og enker i deres trøbbel, og å holde seg uplettet fra verden."

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

The Blessed to Bless Project har som mål å mate og gi ly til trengende, først for flyktninger. i dette prosjektet hjelper vi de mest sårbare på en måte vi kan, og hvem som helst kan bli med og påvirke

20201127_182622 (2).jpg

Vi er et folkorientert departement med en global visjon som opererer på forskjellige områder, og alle som er villige til å samarbeide med oss, kan passe.

Vi opererer på flere områder både åndelig og sosialt. Vi når verden med evangeliet og sørger for de trengende.

Vi er forpliktet til å trene ledere i samfunnet vårt og gi håp til håpløse.

Vi når ut til flyktningene og dekker deres behov. Vi tilbyr husly til hjemløse, og vi gir foreldreløse ofre for krigsofre fra Kongo og Burundi som bor i Uganda.

Vi når ut til enkene og ungdomsflyktningene ved å gi dem ferdigheter for å styrke dem til å kunne ta vare på seg selv gjennom forskjellige opplæringsprogrammer.

HER ER NOEN OMRÅDER DU KAN PARTNERE MED OSS OG VÆRE VELSIGENDE

I. VELSIGT Å VÆRE VELSIGT PROSJEKT

MATTEUS 25: 35-45

Velsignet å være velsignet er et prosjekt jeg og min kone Alicia startet i 2014 i Uganda ved å besøke flyktningleirene 500 km fra Kampala by og skaffe mat, klær og andre nødvendigheter.

Gjennom dette prosjektet har vi sett mennesker gi sitt liv til Jesus og bli døpt.

Jeg tjener kjærlighet og viser medfølelse er en av de beste måtene å forkynne.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Dette er flyktninger som virkelig trenger vår hjelp som du kan se, og vi ber om at alle som er villige til å påvirke og være en velsignelse for disse menneskene, blir med oss ​​ved å støtte dette programmet gjennom en donasjon eller ved å bli med oss ​​på neste tur til Uganda. kontakt oss eller dans.

II. TILBAKE TIL SKOLEPROSJEKTET

Det er så mange flyktningbarn i Uganda fra Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og andre land som har mistet foreldrene sine under krig, og de som har foreldre de ikke har råd til å ta dem med på skole på grunn av dårlig livstilstand, vi har hjulpet gjennom dette programmet "TILBAKE TIL SKOLEN" ved å skaffe skolemateriellet / gjenstandene og selektivt betale skolepenger for få av dem, siden vi ikke hadde råd til å ta ansvaret for alle.

  

Vi er forpliktet til å være departementet som påvirker samfunnet på alle måter vi kan, vi tror at du også kan være med på dette ved å gi til saken. Vi ønsker deg også velkommen til å bli med på neste tur til Uganda, slik at du kan møte dem og kjenne tilstanden disse barna lever i.

Vi har gjort dette i seks år og ventet på at alle som var villige til å gjøre en innflytelse, skulle bli med oss. DET ER KANSKJE DEG.

III. DAMER AV HÅP & Pynt

  BLI MED OSS PÅ DONASJON :

Kontonavn: SMinistries

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

IBAN-nummer: NO1046123373081

SWIFT / BIC for SpareBank 1 Nord-Norge : SNOWNO22

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

vipps # 617271

bottom of page