top of page

ET KALL TIL FORVANDLING: Tennende en Ny Gnist innen Vestlig KristendomInnledning

Med en overbevisende sikkerhet dypt i hjertet mitt, tror jeg det er på tide å tenne en ny gnist innenfor vestlig kristendom og våre kirker. Jeg er klar over at mange deler denne følelsen, men motet til å bryte med konvensjonen, spesielt i et system som motarbeider individualitet og innovasjon, er sjeldent. Å ta et standpunkt i en slik setting krever mot og beredskap til å møte alle utfall.


Erkjennelsen av Vårt Gamle System

Det er mange som er fornøyde med kjente rutiner, uvillige til å underholde tanken om avvik. En kritisk erkjennelse vi må gjøre, er at vårt gamle system har vist seg å være utilstrekkelig, ineffektivt. Det er et presserende behov for en ny generasjon av Gideons, klare til å demontere Baals alter. Likevel er en slik dypgående transformasjon uholdbar hvis vi fortsetter å blande det gamle med det nye, eller forsøker å lappe nye stoff på gamle klær. En oppriktig renessanse er avgjørende, en som er dypt forankret i Den Hellige Ånd og bærer en åndelig essens.


Min Forpliktelse og Oppfordring til Deltakelse

Jeg er overveldet av takknemlighet mot Gud for å ha valgt meg til å ta del i dette avgjørende øyeblikket, i denne generasjonen, og jeg forplikter meg urokkelig til å oppfylle min rolle. Jeg oppfordrer dere alle lidenskapelig til å delta i denne bevegelsen og bli integrerte deler av denne endringen.


Utfordringen med Status Quo

Dette handler ikke om å engasjere karismatiske prester eller invitere gjestetalere som drar så snart prekenen deres er over, og etterlater alt uendret. Selv å ansette den fineste teologiske lærde ville bare gjøre dem til en lønnet ansatt med liten transformasjon; fordi det ikke handler om individet. Det handler ikke om hvem som preker eller hvem som blir ansatt. Det handler om grunnlaget. Noen ganger må dette grunnlaget rystes.


Jesu Inspirerende Ord og Veien Fremover

Jeg beundrer Jesus for hans audacioushet til å trosse reglene. En ekte vekkelse forstyrrer uunngåelig rutinen, ryster systemets grunnvoller - en virkelighet mange er uforberedt på. Vi ber om vekkelse, men vi motsetter oss ofte omveltningen det uunngåelig medfører. Ekte endring går utover "slik vi alltid har gjort ting"; det transcenderer våre kulturelle normer.

Jesu ord i Matteus 9 resonnerer kraftig med meg. "Ingen syr en lapp av ukrympet klut på et gammelt plagg, for lappen vil trekke seg bort fra plagget, og riften blir verre. Heller ikke heller folk ny vin i gamle vinskinnssekker. Hvis de gjør det, vil sekkene sprekke; vinen vil renne ut og sekkene vil bli ødelagt. Nei, de heller ny vin i nye vinskinnssekker, og begge blir bevart."

La oss omfavne disse ordene som vår veiledende mantra, for oppvåkningen vår tro trenger, er på vei.

30 visninger0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page