top of page

RO I HAM, KJÆRE VENNER: FINN FRED OG LETTE BYRDENE DINE


I kjas og mas i våre moderne liv, er det lett å bli fanget opp i konstante krav, press og ansvar som tynger oss ned. Vi befinner oss løpende på tomgang, fysisk utmattet og mentalt tappet. Det er i disse tidene vi trenger å ta en pause, ta et pust og huske de trøstende ordene fra Jesus: "Kom til meg, alle dere som er trette og tyngde, og jeg vil gi dere hvile" (Matteus 11:28).


Disse ordene innehar en enorm kraft og sannhet, og taler direkte til våre slitne sjeler. Jesus inviterer oss til å finne trøst og lindring i Ham. Han forstår de prøvelser og vanskeligheter vi står overfor daglig - arbeidsstresset, tyngden av familiære forpliktelser, de personlige utfordringene som ryster oss og usikkerheten som henger over livene våre. Midt i alt dette, kaller Han oss til å søke tilflukt i Ham.


Når vi hviler i Jesus, erfarer vi Hans ubegrensede kjærlighet og uendelige nåde. Han blir vårt tilfluktssted, et sted hvor vi kan legge ned byrdene våre og finne sann hvile. Hans nærvær bringer en ro som beroliger våre engstelige sinn og letter tyngden som tynger våre hjerter. Vi trenger ikke lenger å bære byrdene av våre kamper alene.


I dag oppfordrer jeg dere, kjære venner, til å ta et øyeblikk til å hvile bevisst i Jesus. Det kan virke motstridende midt i travle hverdager, men det er nettopp i disse øyeblikkene av stillhet at vi kan finne fornyelse og restaurering. Sett av tid til å legge dine bekymringer foran Ham, å be fra ditt hjerte og fordype deg i Hans Ord. La Hans kjærlighet lede dine steg og bringe fred til din sjel.


Husk at du ikke er alene på din reise. Som troende er vi forent i vår tro, og vi kan finne styrke hos hverandre. Ta kontakt med dine kjære, del byrdene dine og støtt deg til hverandre. I fellesskapet blant troende finner vi oppmuntring, trøst og delt forståelse.


Omfavne løftet som Jesus gir: Han vil gi oss hvile. Det er ikke bare en midlertidig avlastning eller en enkel flukt fra våre problemer, men en dyp, vedvarende hvile som bare Han kan gi. Aksepter denne invitasjonen med takknemlighet og tillit, vitende om at du er elsket og støttet av Skaperen av universet.


Må hver av oss finne fred og hvile i Jesus, vår evige kilde til håp. Må Hans nåde og kjærlighet være våre konstante følgesvenner mens vi navigerer gjennom livets utfordringer. La oss omfavne den hvilen Han tilbyr, og la Ham lette byrdene våre og fornye våre ånder.


Kjære venner, benytt denne muligheten til å ta en pause, puste ut og finne hvile i Ham. Du fortjener det.


Med kjærlighet,

Apostle Schadi

22 visninger0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page